EventsinUK

Tafwyl

AddressCastle Street
CityCardiff (Caerdydd)
AtCardiff Castle
CountyCardiff (GB025)
From30/06/2018
To01/07/2018
Hours21:00
CategoriaEvents
Facebook

Castle Street
Cardiff (Caerdydd)
Cardiff Castle
Cardiff (GB025)
Tel 2018-06-30
Categoria Events

Yn dychwelyd i Gastell Caerdydd yn 2018. Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg a gwahoddiad i bawb. Sefydlwyd yr ŵyl 11 mlynedd nol yn 2006. Yn 2012 symudodd yr ŵyl o’r Mochyn Du i Gastell Caerdydd, a ddaeth yn rhan o becyn Gŵyl Caerdydd. Mae cynulleidfa Tafwyl wedi tyfu yn aruthrol dros y blynyddoedd o 1,500 o bobl yn y Mochyn Du i 36,500 yn 2016. Mae’n ddigwyddiad 9 diwrnod i gyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis, bariau a chanolfannau celf am 7 diwrnod, gan orffen gyda’r prif ddigwyddiad dros y penwythnos olaf. Mae’r prif ddigwyddiad yn gymysgedd fywiog o gerddoriaeth fyw, llenyddiaeth, drama, comedi, celf, chwaraeon, bwyd a diod.

http://tafwyl.org/ ---------------------------------------------------------------------------- Returning to Cardiff Castle in 2018. Tafwyl is Cardiff’s annual Welsh arts & culture festival – a huge Welsh party. The festival was established by Menter Caerdydd in 2006 to celebrate the use of the Welsh language in Cardiff. In 2012 Tafwyl moved from the Mochyn Du, became part of Cardiff Council’s Summer Festival Package and was held at Cardiff Castle for the first time. Tafwyl’s footfall has grown incredibly over the last few years from 1,500 in the Mochyn Du to over 36,500 at last year’s event. Tafwyl is a family friendly festival, and is a lively mix of live music, literature, drama, comedy, art, sports, food & drink. The event is 9 days in total: a fringe event held all around the city in museums, libraries, cafés, bars & art centres for 7 days, ending with the main event over a weekend. http://tafwyl.org/en/

Comments
For those of us who do not speak Welsh, a translation would be useful.
Hi, where can I apply for this as a trader please?

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsinUK.net


P0-G