EventsinUK

Photography Workshops - Gweithdai Ffotograffiaeth

CityAberystwyth
AtAberystwyth Arts Centre
CountyCardiganshire (GB026)
Date14/04/2018
Hours10:00
CategoriaEvents
Facebook

Aberystwyth
Aberystwyth Arts Centre
Cardiganshire (GB026)
Tel 2018-04-14
Categoria Events

*FREE PHOTOGRAPHY WORKSHOPS. No camera? No problem. You can borrow one for the day. • Saturday, April 14th • 10am – 3pm • Aberystwyth Arts Centre • Choose from two workshops – digital or black & white • Children welcome when accompanied by an adult - contact us to discuss Contact us today to book your place. 01970 622832 / [email protected] / message us. *Workshops are free of charge for Penparcau residents. //////////////////////// *AM DDIM – GWEITHDY FFOTOGRAFFIAETH. Dim camera? Dim problem. Cewch fenthyg un am y diwrnod. • Dydd Sadwrn, Ebrill 14eg • 10am – 3pm • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth • Dewis o ddau weithdy – digidol neu du a gwyn • Croeso i blant ddod gydag oedolyn - cysylltwch i drafod Cysylltwch heddiw i archebu eich lle.

01970 622832 / [email protected] / anfonwch neges. *Gweithdai am ddim ar gyfer trigolion Penparcau.

Comments
Please note - this workshop is part of the APT project, open only to Penparcau residents Nodwch o.g.y.dd - mae'r gweithdy yma yn rhan o brosiect APT, yn agored i drigolion Penparcau yn unig
Dyma rhai o griw'r gweithdy diwethaf yn dangos eu gwaith. Here are some participants of the last workshop showing their wonderful work. Llun / Image : Catrin MS Davies
Digital workshop is FULL. 8 places left for Black & White workshop. Gweithdy digidol yn LLAWN. 8 lle ar ôl ar gyfer y gweithdy Du & Gwyn.
Could I tag along for the black and white?

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsinUK.net


P0-C