EventsinUK

Latvijas attīstības izaicinājumi un iespējas

AddressHoughton Street
CityLondon
AtThe London School of Economics and Political Science - LSE
CountyLondon (GB085)
Date11/05/2018
Hours18:15
CategoriaEvents
Facebook

Houghton Street
London
The London School of Economics and Political Science - LSE
London (GB085)
Tel 2018-05-11
Categoria Events

Konference “Latvijas ekonomiskās, politiskās, sociālās attīstības izaicinājumi un iespējas: “Lielbritānijas latviešu perspektīva” būs pirmais plašākais Asociācijas pasākums, kopš tās darbības atjaunošanas 2018.gadā. Tās mērķi ir: 1. Apzināt latviešu pētniekus, kas studē vai strādā Apvienotās Karalistes akadēmiskajās/ pētnieciskajās institūcijās un radīt platformu šo pētnieku sadarbībai, tīklošanai un sasniedzamībai no Latvijas; 2. Radīt telpu diskusijām par dažādām pētnieciskajām jomām un tēmām, 3. Dot iespēju 12 - 16 studentiem un pētniekiem prezentēt savus pētnieciskos darbus, iepazīstinot plašaku auditoriju; 4. Iedvesmot un motivēt Latvijas jauno pētnieku paaudzi par pētījuma objektu izvēlēties tieši Latviju, radot intelektuālo pienesumu Latvijas zinātnē, valsts pārvaldē un ekonomikā un stiprinot diasporas pētnieku saikni ar Latviju; 5.

Rosināt diskusiju starp diasporas pētniekiem un valsts pārvaldes pārstāvjiem par praktisku un mērķtiecīgu diasporas pētnieku iesaisti Latvijas attīstības jautājumu risināšanā; ALSRUK izsludina pieteikšanos pētniecisko darbu prezentācijai konferencē dažādās sociālo un humanitāro zinātņu jomās, piemēram, ekonomika, politika, sociālā politika, vide, migrācija, starptautiskās attiecības, tiesības, filozofija, izglītība utt. ALSRUK īpaši gaida pieteikumus ar pētnieciskajiem darbiem, kas skar Latvijas tematiku. Kopumā tiks atlasīti 12-16 pētījumi, nodrošinot tēmu dažādību, studentu un pētnieku līdzsvaru, kā arī ģeogrāfisko pārstāvniecību (īpaši mīļi gaidīsim tos, kas mīt ārpus Londonas - Velsā, Skotijā, Anglijā un Ziemeļīrijā). Savu daību un pētniecisko darbu prezentēšanu konferencē provizoriski ir apstiprinājušas: • Aija Lulle, pētniece Saseksas (Sussex) Universitātē jauniešu mobilitātes jautājumos; • Dace Dzenovska, asociētā profesore Oksfordas Universitātē, politikas antropoloģija un migrācijas pētījumi; • Liene Ozoliņa, lektore, Londonas Ekonomikas augstskolā (LSE), Socioloģijas departamentā; • Olga Cara, vadošā pētniece un izglītības socioloģijas lektore, Londonas Universitātes Koledža (UCL), Izglītības institūts; Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 20.martam (17:00), sūtot uz [email protected] Pieteikumam jāietver: • pētījuma kopsavilkums (līdz 250 vārdi), • īss apraksts par autoru (līdz 250 vārdi), Svarīgi datumi: 9. marts: Konferences reģistrācijas atklāšana visiem interesentiem. Sekojiet informācijai ALSRUK Facebook lapā 26.marts: Konferences prezentētāju apstiprināšana 29.marts: Konferences programmas publiskošana Konferenci atbalsta Latvijas Ārlietu ministrija, Latvijas vēstniecība Lielbritānijā un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra. ***Tie 12-16 studenti un pētnieki, kuru pētījumu prezentācijas tiks iekļautas konferences programmā, varēs saņemt pilnu vai daļēju ceļa izdevumu apmaksu. Lūdzu savā pieteikumā norādīt, vai Jūs vēlaties pretendēt uz šādu atbalstu un kādas ir ekonomiskās klases transporta izmaksas. Šis atbalsts ir ļoti ierobežots tāpēc būs pieejams tikai tiem, kas prezentēs savus pētījumus, kas nedzīvo Londonā un kuriem nav citu resursu šo izdevumu segšanai.

Comments
Reģistrēšanās konferences dalībniekiem ir atklāta. Vietu skaits ierobežots, tāpēc nenokavējiet.

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2018 EventsinUK.net


P0-G