Things To Do In Conwy

 • IKAROS Concert and Performance Series
  Events - Betws-y-Coed - Added on 18/09 (-1)
  An exciting concert by world renowned composers Richard Barrett, James Erber and Milana Zaric is coming to the beautiful Gwenfrewi Project.
  05 
  OCT 
 • Secret Autumn SwimWalk
  Events - Betws-y-Coed - Added on 18/09 (-1)
  Secret Autumn SwimWalk Sunday 27th October 2019  10km walk / Total ascent 400m  4 swims/dips in different locations Limited entries:...
  27 
  OCT 
 • Secret Swimrun Challenge
  Events - Betws-y-Coed - Added on 12/09 (-1)
  The Secret Swimrun Challenge Saturday 26th October 2019 27km/16.7miles / Total ascent 1168m7 runs and 6 swims (average swim length...
  26 
  OCT 
 • Patagonia Adventure Activists Tour
  Events - Betws-y-Coed - Added on 12/09 (-1)
  The Adventure Activists tour is back for 2019, join us as we inspire change through adventure.
  10 
  OCT 
 • ALN Transformation
  ALN Transformation
  Betws-y-Coed
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen trawsnewid ADY a'r camau nesaf ar gyfer ysgolion a'r Awdurdod Lleol An update on the ALN...
  07 
  OCT 
 • Trawsnewid ADY
  Trawsnewid ADY
  Betws-y-Coed
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen trawsnewid ADY a'r camau nesaf ar gyfer ysgolion a'r Awdurdod Lleol An update on the ALN...
  07 
  OCT 
 • Developing Digital Skills to support the DCF using HWB
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Dod i adnabod HWB a'r offer i'ch helpu chi a'r disgyblion yn yr dosbarth. Cyflwyniad i Office 365, adnoddau HWB, cymunedau HWB, J2E &...
  07 
  OCT 
 • Developing Digital Skills to support the DCF using HWB
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Dod i adnabod HWB a'r offer i'ch helpu chi a'r disgyblion yn yr dosbarth.   Cyflwyniad i Office 365, adnoddau HWB, cymunedau HWB, J2E &...
  07 
  OCT 
 • Sesiwn ymwybyddiaeth o gyflyrau meddygol / Medical condition awareness session
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  A fyddech chi'n gallu adnabod disgybl sy'n dioddef o arwyddion a symptomau ei gyflwr meddygol? Beth os nad oes staff eraill wrth law - a...
  07 
  OCT 
 • What’s on in Conwy

  Sesiwn ymwybyddiaeth o gyflyrau meddygol / Medical condition awareness session
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  A fyddech chi'n gallu adnabod disgybl sy'n dioddef o arwyddion a symptomau ei gyflwr meddygol? Beth os nad oes staff eraill wrth law - a...
  07 
  OCT 
 • Using Social Media wisely – Equip yourself
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Fel addysgwr mae'r cyfryngau cymdeithasol yn profi'n anoddach i lywio'n ddiogel. Sesiwn s'yn ymdrin â beth yw cyfryngau cymdeithasol, y...
  07 
  OCT 
 • SAFMEDS
  SAFMEDS
  Betws-y-Coed
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  SAFMEDS   (Say All Fast Minute Every Day Shuffled)  Gwella ansawdd y ddarpariaeth mewn rhifedd.Improving the quality of numeracy...
  07 
  OCT 
 • SAFMEDS
  SAFMEDS
  Betws-y-Coed
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  SAFMEDS   (Say All Fast Minute Every Day Shuffled)  Gwella ansawdd y ddarpariaeth mewn rhifedd.Improving the quality of numeracy...
  07 
  OCT 
 • Exclusions : Guidance on Equality and Disability Discrimination
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Equalities,  Exclusions and ALN: Guidance for schools on additional learning needs and the  legal framework in respect of...
  07 
  OCT 
 • Llywbr Dysgu Cymorthyddion/Teaching Assistants\
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Blas ar Hyfforddiant Cenedlaethol i Gymorthyddion Conwy.  'Buddsoddi mewn proffesiynoldeb - ysbrydoli dysgwyr' National Training Taster...
  07 
  OCT 
 • Self Evaluation
  Self Evaluation
  Betws-y-Coed
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Creating a two-page executive summary end of year SER.Writing a priority action plan in 20 minutes to respond to mid year issues.
  07 
  OCT 
 • TGCh Sgiliau trin data ar draws y cwricwlwm - Cronfeydd Data
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  TGCh Sgiliau trin data ar draws y cwricwlwm - cronfeydd data Dewch â'ch dyfais eich hun i’r sesiwn ICT Data handling skills across...
  07 
  OCT 
 • Developing Numeracy / DCF across the curiculum
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Dewch â'ch dyfais eich hun i’r sesiwn   Bring your own device to the session
  07 
  OCT 
 • Datbylgu rhifedd / FfCD ar draws y cwricwlwm
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Dewch â'ch dyfais eich hun i’r sesiwn   Bring your own device to the session
  07 
  OCT 
 • Events in Conwy

  Attachment and Trauma
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Strategaethau cefnogi dysgwyr sydd â thrawma datblygiadol ac ymlyniad. Supporting learners with developmental trauma and attachment. 
  07 
  OCT 
 • Ymlyniad a Thrawma
  Ymlyniad a Thrawma
  Betws-y-Coed
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Strategaethau cefnogi dysgwyr sydd â thrawma datblygiadol ac ymlyniad. Supporting learners with developmental trauma and attachment. ...
  07 
  OCT 
 • Cwricwlwm i Gymru/Curriculum for Wales
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Trosolwg o'r datblygiadau diweddaraf i   gynnwys trafodaethau ac enghreifftiau o gynllunio ar gyfer newid. Bydd y   sesiwn hefyd yn...
  07 
  OCT 
 • Cwricwlwm i Gymru/Curriculum for Wales
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Trosolwg o'r datblygiadau diweddaraf i   gynnwys trafodaethau ac enghreifftiau o gynllunio ar gyfer newid. Bydd y  sesiwn hefyd yn...
  07 
  OCT 
 • Asesu ar gyfer Dysgu
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Egwyddorion   Asesu ar Gyfer Dysgu a strategaethau ymarferol i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.     The principles of Assessment...
  07 
  OCT 
 • ICT Data Handling Skills across the Curriculum - Databases
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  TGCh Sgiliau trin data ar draws y cwricwlwm - cronfeydd data Dewch â'ch dyfais eich hun i’r sesiwn ICT Data handling skills across...
  07 
  OCT 
 • Assessment For Learning
  Events - Betws-y-Coed - Added on 09/09 (-1)
  Egwyddorion Asesu ar gyfer Dysgu a strategaethau ymarferol i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarthThe principles of Assessment for Learning...
  07 
  OCT 
 • CBI Economic Briefing
  Events - Betws-y-Coed - Added on 15/08 (-1)
  The CBI's Director of Economic Policy will provide an in-depth briefing on how the UK economy is currently performing and discuss...
  10 
  OCT 
 • Exponential - Regional Day Conference 2020, Wales
  Events - Betws-y-Coed - Added on 15/08 (-1)
  Exponential: growing disciples by every believer through every opportunity The rural church makes up around two-thirds of Church of...
  07 
  MAR 
 • North Wales Marketing Club - Database for Email Marketing
  Events - Betws-y-Coed - Added on 30/07 (-1)
  This month we'll be looking at how to create a simple database that will work with MailChimp or any other email marketing...
  23 
  SEP 
 • Time out in Conwy

  North Wales CFR Gala Dinner
  Events - Betws-y-Coed - Added on 17/06 (-1)
  First North Wales Gala Dinner
  19 
  OCT 

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsinUK.net


P0-G