31/07/2019 : Gweithdy Pwmpenni Ffrwythau Meddal

Gweithdy Pwmpenni a Ffrwythau Meddal

CityWrexham
CountyDenbighshire (GB037)
Date31/07/2019
Hours09:00
CategoriaEvents
Official Website
Facebook

Wrexham
Denbighshire (GB037)
Tel 2019-07-31
Categoria Events
Gweithdy Pwmpenni Ffrwythau Meddal

Bydd gweithdy pwmpenni/ffrwythau meddal yn cael ei gynnal yn Bellis Brothers Farm, Wrecsam (https://www.bellisbrothers.co.uk/) ar yr 31ain Gorffennaf. Bydd hwn yn gyfle rhagorol i weld busnes ‘hel-eich-hun’ gweithredol ym mhrif gyfnod masnachu’r haf. Bydd y gweithdy wedi’i rannu’n ddau sesiwn: yn y bore byddwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu ffrwythau meddal ac yn y prynhawn byddwn yn canolbwyntio ar bwmpenni. Mae croeso ichi ddod i'r ddau sesiwn neu i'r naill neu’r llall, yn dibynnu ar beth sy’n berthnasol i’ch busnes chi. Bydd y ddau sesiwn yn cynnwys taith cnydau gyda Chris Creed a'r tyfwr noddi yn arwain, ond byddwn hefyd yn trafod sut mae gwerthiant ‘hel-eich-hun’ pwmpenni a ffrwythau meddal yn cael ei reoli gan Bellis. Bydd y sesiwn ffrwythau meddal yn y bore yn canolbwyntio ar amryw o faterion yn ymwneud â ffrwythau ‘hel-eich-hun’.

Byddwn yn edrych ar isrywogaethau mefus i’w dewis ar gyfer hel-eich-hun, sut y gellir defnyddio maeth i reoli’r cnwd yn anterth yr haf, a chyfeirio planhigion yn cynnwys planhigion dringo a rheoli’r canopi. Byddwn yn edrych yn agosach hefyd ar raglen rheoli plâu IDPM sydd wedi ennill ei phlwyf. Yn y prynhawn byddwn yn gweithio gyda chnwd pwmpenni sefydledig, yn cynnwys rheoli maeth tra mae'r ffrwythau’n tyfu a sut mae rheoli chwyn. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i ddewis cyltifarau ar gyfer busnes hel-eich-hun. Mae'r gweithdy am ddim i aelodau rhwydwaith Tyfu Cymru, a darperir cinio rhwng y ddau sesiwn - rhowch wybod inni os oes gennych unrhyw anghenion deiet penodol. Bydd y gweithdy yn gymwys am bwyntiau BASIS/NRoSO.   Rhaglen y Gweithdy 9.00 Te a Choffi wrth gyrraedd 9.30 Taith Cnydau - Mefus a Ffrwythau Meddal 11.00 Rheoli Cnwd Ffrwythau Meddal yn y Cynhyrchu Llawn hel-eich-hun 12.00 Rheoli Cwsmeriaid a Marchnata Hel-eich-hun 12.30 Cinio Rhwydweithio 13.30 Taith Cnydau – Pwmpenni 15.00 Rheoli Plâu, Clefydau a Chwyn mewn Pwmpenni a Sgwash 16.30 Cynllunio ar gyfer Marchnata Pwmpenni Hel-eich-hun 17.00 Cloi

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2019 EventsinUK.net


Pf-G