6/03/2020 : Walk Leader Essentials Training Wrexham

Walk Leader Essentials Training - Wrexham

CityWrexham
CountyDenbighshire (GB037)
Date06/03/2020
Hours09:30
CategoriaEvents
Official Website
Facebook

Wrexham
Denbighshire (GB037)
Tel 2020-03-06
Categoria Events
Walk Leader Essentials Training Wrexham

Who: This training is open to Ramblers Cymru members.  It is suitable for both new Ramblers walk leaders and for those who are more experienced who wish to brush up on their skills and have an input into the shape of future training. What: The course will cover the ethos behind being a Ramblers walk leader and the practicalities, legal requirements, ideas and some skills needed for planning and leading a walk. Some of the day will be based in the training room and some of it out walking. By the end of this training walk leaders will have a greater understanding of what makes a good walk and how to go about delivering this, linking this knowledge to Ramblers guidelines, best practice and will be able to lead a Ramblers walk with increased confidence. For current members of Ramblers, the training session is free.  Logistics The course will start at 9.30, please arrive 15 minutes before for registration etc.  Tea and coffee will be available.  (You are kindly requested to bring your own lunch).

FAQs What are my transport/parking options for getting to and from the event? There is ample parking at the venue.  Please check for public transport.   How can I contact the organiser with any questions? Any questions or issues, please contact the team on [email protected]   Can I update my registration information? Yes of course, if need be contact [email protected] for support. ________________________________________________________________________ CYMRAEG Hyfforddiant Hanfodion Arweinwyr Cerdded Pwy: Mae'r hyfforddiant hwn yn agored i aelodau y Cerddwyr. Mae'n addas ar gyfer arweinwyr cerdded newydd y Cerddwyr ac ar gyfer y rhai sy'n fwy profiadol sy'n dymuno gwella eu sgiliau a chael mewnbwn i siâpio hyfforddiant yn y dyfodol. Beth: Bydd y cwrs yn cwmpasu'r ethos y tu ôl i fod yn arweinydd cerdded Cerddwyr a'r ymarferoldeb, gofynion cyfreithiol, syniadau a rhai sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cynllunio ac arwain taith gerdded.
Bydd peth o'r diwrnod wedi'i leoli yn yr ystafell hyfforddi a rhywfaint ohono allan yn cerdded. Erbyn diwedd yr hyfforddiant hwn bydd gan arweinwyr teithiau cerdded well dealltwriaeth o'r hyn sy'n gwneud taith gerdded dda a sut i fynd ati i gyflawni hyn, gan gysylltu'r wybodaeth hon â chanllawiau Cerddwyr, arfer gorau a byddant yn gallu arwain taith gerdded Cerddwyr gyda mwy o hyder. Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Logisteg Bydd y cwrs yn cychwyn am 9.30, bydd angen cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati. Bydd te a choffi ar gael. (Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun).   Cwestiynau Cyffredin Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad? Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.
Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau? Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar [email protected] A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru? Oes, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â [email protected] i gael cefnogaeth.    

Home Page - Privacy Sitemap Copyright © 2021 EventsinUK.net


Pf-G